სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენტიფიკაცია- სოფ. ქვემო არტანი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: თიანეთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი მცხეთა-მთიანეთი, თიანეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა თიანეთი
მისამართი დაბა თიანეთი
აღწერა: ეხვედრის  თემატიკა და მიზანი:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);

გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;

დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;

ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)
ტრენერის სახელი და გვარი: ზვიად დოლიაშვილი, გურამ კვნიწაშვილი
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი ზვიად დოლიაშვილი 551159688, წამყვანი სპეციალისტი გურამ კვნიწაშვილი 591233600
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: მთავარი სპეციალისტი ზვიად დოლიაშვილი 551159688, წამყვანი სპეციალისტი გურამ კვნიწაშვილი 591233600

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით