სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენტიფიკაცია- სოფ. გუდაური, ქუმლისციხე ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ყაზბეგის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი მცხეთა-მთიანეთი, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ყაზბეგი
მისამართი ქალ. ყაზბეგი
აღწერა: ეხვედრის  თემატიკა და მიზანი:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);

გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;

დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;

ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)
ტრენერის სახელი და გვარი: კახაბერ ჯანუყაშვილი, სოფიო საბაური
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი კახაბერ ჯანუყაშვილი 599163734, წამყვანი სპეციალისტი სოფიო საბაური 595858309
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: მთავარი სპეციალისტი კახაბერ ჯანუყაშვილი 599163734, წამყვანი სპეციალისტი სოფიო საბაური 595858309

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით