სახელმწიფო პროგრამები, სეზონური აგროსამუშაოები, სამიქაო, აბაშის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: აბაშის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამეგრელო და ზემო სვანეთი, აბაშის მუნიციპალიტეტი, ქალ. აბაშა
მისამართი ქალ. აბაშა
აღწერა: სახელმწიფო პროგრამები, სეზონური აგროსამუშაოები, სამიქაო, აბაშის მუნიციპალიტეტი
ტრენერის სახელი და გვარი: ლაშა სიგუა, ლეილა ჩოჩია
ტრენერის სტატუსი: აბაშის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი და წამყვანი სპეციალისტები, ლაშა სიგუა 599227256.; ლეილა ჩოჩია 595858383
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: აბაშის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი და წამყვანი სპეციალისტები, ლაშა სიგუა 599227256.; ლეილა ჩოჩია 595858383

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით