სახელმწიფო პროგრამები, სეზონური აგროსამუშაოები, თორსა-დღავაბა, ხობის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ხობის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამეგრელო და ზემო სვანეთი, ხობის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ხობი
მისამართი ქალ. ხობი
აღწერა: სახელმწიფო პროგრამები, სეზონური აგროსამუშაოები, თორსა-დღავაბა, ხობის მუნიციპალიტეტი
ტრენერის სახელი და გვარი: დათო ღადუა, ბესიკ ნაჭყებია
ტრენერის სტატუსი: ხობის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის წამყვანი სპეციალისტები. დათო ღადუა 595858322, ბესიკი ნაჭყებია 595 858320
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ხობის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის წამყვანი სპეციალისტები. დათო ღადუა 595858322, ბესიკი ნაჭყებია 595 858320

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით