სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ.კვახაჯელეთი და ვაკევისა ღონისძიებების კალენდარი