სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ.ითხვისი და სოფ.ბჟინევი ღონისძიებების კალენდარი