სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ.მერევი,გუნდაეთი ღონისძიებების კალენდარი