საექსტენციო შეხვედრა ნიქოზის ადმინისტაციული ერთეულის სოფელ ნიქოზში ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: შიდა ქართლის რეგიონული სამსახური შიდა ქართლი, გორის მუნიციპალიტეტი, ქალ. გორი
მისამართი ქალ. გორი
აღწერა: შეხვედრის  თემატიკა და მიზანი:
ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)
ტრენერის სახელი და გვარი: მალხაზ კოშკაძე(ტელ: 595221164) თენგიზ ნანეტაშვილი(ტელ:599227283)
ტრენერის სტატუსი: ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: შეხვედრას წარუძღვებიან სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს გამოცდილი ექსტენციონისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით