საექსტენციო შეხვედრა კასპის ადმინისტაციულ ერთეულში ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: კასპის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი შიდა ქართლი, კასპის მუნიციპალიტეტი, ქალ. კასპი
მისამართი ქალ. კასპი
აღწერა: შეხვედრის  თემატიკა და მიზანი:
ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)
ტრენერის სახელი და გვარი: სიმონ მიდელაშვილი(ტელ: 593273026) ნოდარ ბახტაძე(ტელ:593462616) ბადრი პატარიძე(ტელ: 595054828)
ტრენერის სტატუსი: ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: შეხვედრას წარუძღვებიან სოფლის განვითარების სააგენტოს გამოცდილი ექსტენციონისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით