საექსტენციო შეხვედრა ცოცხნარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. ცოცხნარაში ღონისძიებების კალენდარი