შეხვედრა სოფ. ჩანახჩი და ულიანოვკაში სადახლოს ადმინისტრაციული ერთეული - მარნეულის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახური ქვემო ქართლი, მარნეულის მუნიციპალიტეტი, ქალ. მარნეული
მისამართი ქალ. მარნეული
აღწერა:
ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

 

ტრენერის სახელი და გვარი: ირაკლი ხოზრევანიძე 595476000, ზურაბ კაპანაძე 558212161
ტრენერის სტატუსი: სამსახურის უფროსი ირაკლი ხოზრევანიძე, წამყვანი სპეციალისტი ზურაბ კაპანაძე
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახური

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით