შეხვედრა სოფ. ახალ სამგორში, ახალი სამგორის ადმინისტრაციული ერთეული - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: გარდაბნის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ქვემო ქართლი, გარდაბანის მუნიციპალიტეტი, ქალ. გარდაბანი
მისამართი ქალ. გარდაბანი
აღწერა:
ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

 

ტრენერის სახელი და გვარი: მთვარისა ქობულია-599471743; ზურაბ დოლენჯაშვილი-555403006
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი მთვარისა ქობულია, წამყვანი სპეციალისტი ზურაბ დოლენჯაშვილი
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: გარდაბნის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით