შეხვედრა სოფ. ალექსეევკავში, ირაგის ადმინისტრაციული ერთეული - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: თეთრიწყაროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ქვემო ქართლი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, ქალ. თეთრიწყარო
მისამართი ქალ. თეთრიწყარო
აღწერა:

სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები); 

საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება; 

საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

 

ტრენერის სახელი და გვარი: ირმა კოპაძე 599294680; მარიამ მეტრეველი 598144865
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი ირმა კოპაძე, წამყვანი სპეციალისტი მარიამ მეტრეველი
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: თეთრიწყაროს საიფორმაციო- საკონსულტაციო ცენტრი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით