შეხვედრა სოფ. აბელიანში, ჩხიქვთის ადმინისტრაციული ერთეული - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: თეთრიწყაროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ქვემო ქართლი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, ქალ. თეთრიწყარო
მისამართი ქალ. თეთრიწყარო
აღწერა:
ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

 

ტრენერის სახელი და გვარი: ირმა კოპაძე-599294680; გიორგი ბუხრაშვილი 595858301
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი ირმა კოპაძე, წამყვანი სპეციალისტი გიორგი ბუხრაშვილი
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: თეთრიწყაროს საინფორმაციო - საკონსულტაციო ცენტრი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით