შეხვედრა სოფ ხატისსოფელში, რაჭისუბნის ადმინისტრაციული ერთეული - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ბოლნისის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ქვემო ქართლი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ბოლნისი
მისამართი ქალ. ბოლნისი
აღწერა:
ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

 

ტრენერის სახელი და გვარი: ზაზა ბურჯალიანი - 599010774; ნაირა გაბრიჭიძე - 599491992
ტრენერის სტატუსი: წამყვანი სპეციალისტი - ზაზა ბურჯალიანი; წამყვანი სპეციალისტი ნაირა გაბრიჭიძე
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ბოლნისის საინფორმაციო- საკონსულტაციო ცენტრი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით