შეხვედრა სოფ. დაგარახალოში,იფნარის ადმინისტრაციული ერთეული - დმანისის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: დმანისის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ქვემო ქართლი, დმანისის მუნიციპალიტეტი, ქალ. დმანისი
მისამართი ქალ. დმანისი
აღწერა:
ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

 

ტრენერის სახელი და გვარი: ნოდარი ციხელაშვილი-599415893, თემური დაუთაშვილი-595652297
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი ნოდარი ციხელაშვილი, წამყვანი სპეციალისტი თემური დაუთაშვილი
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დმანისის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით