ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხერთვისში შეხვედრა მოსახლეობასთან ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ასპინძის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამცხე-ჯავახეთი, ასპინძის მუნიციპალიტეტი, დაბა ასპინძა
მისამართი დაბა ასპინძა
აღწერა:

სოფელ ხერთცისში გასვლითი შეხვედრის დროს განხორციელდება შემდეგი  აქტივობები:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

ტრენერის სახელი და გვარი: ამირან ლაზარაშვილი; ოლღა ბერიძე-ველიჯანაშვილი
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი ამირან ლაზარაშვილი 599937489; წამყვანი სპეციალისტი ოლღა ბერიძე-ველიჯანაშვილი 595858307;
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით