ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტურცხში შეხვედრა მოსახლეობასთან ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ახალქალაქის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამცხე-ჯავახეთი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ახალქალაქი
მისამართი ქალ. ახალქალაქი
აღწერა:

სოფელ ტურცხში გასვლითი შეხვედრის დროს განხორციელდება შემდეგი  აქტივობები:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

ტრენერის სახელი და გვარი: მერაბ ნათენაძე; არმან არუთიუნიან
ტრენერის სტატუსი: წამყვანი სპეციალისტი არმან არუთიუნიან- 577 25 74 76; წამყვანი სპეციალისტი მერაბ ნათენაძე - 595 85 83 67;
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით