ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვაბისხევში შეხვედრა მოსახლეობასთან ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ბორჯომის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამცხე-ჯავახეთი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ბორჯომი
მისამართი ქალ. ბორჯომი
აღწერა:

სოფელ ქვაბისხევში გასვლითი შეხვედრის დროს განხორციელდება შემდეგი  აქტივობები:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

ტრენერის სახელი და გვარი: ლამარა ბლიაძე, ზაირა პაპიძე
ტრენერის სტატუსი: წამყვანი სპეციალისტი ლამარა ბლიაძე 595381131; მთავარი სპეციალისტი ზაირა პაპიძე
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით