ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება. ნიადაგის ნაყოფიერების მართვა ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ბოლნისის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ქვემო ქართლი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ბოლნისი
მისამართი ქალ. ბოლნისი
აღწერა: ნიადაგის ნაყოფიერების მართვა; ნიადაგის შეფასება;საირიგაიო-სადრენაჟე სისტემები; ნიადაგის დეგრადაცია; თესლბრუნვები;
ტრენერის სახელი და გვარი: მთვარისა ქობულია-599471743
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი მთვარისა ქობულია 599471743
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: გარდაბნის საინფომაციო - საკონსუტაციო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით