ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედუბანში მოსახლეობასთან შეხვედრა ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ადიგენის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამცხე-ჯავახეთი, ადიგენის მუნიციპალიტეტი, დაბა ადიგენი
მისამართი დაბა ადიგენი
აღწერა: ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)
ტრენერის სახელი და გვარი: ვასილ მინაძე, დალი ჯანელიძე
ტრენერის სტატუსი: ადიგენის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით