სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ.შროშა ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: იმერეთის რეგიონული სამსახური იმერეთი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ზესტაფონი
მისამართი ქალ. ზესტაფონი
აღწერა: ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება
ტრენერის სახელი და გვარი: დავით ჯინორიძე 599854513, თინათინ არაბიძე, მაკა დავითულიანი
ტრენერის სტატუსი: რეგიონის უფროსი, მთავარი სპეციალისტი,უფროსი სპეციალისტი
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეციალისტი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით