სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ.ნახშირღელე ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: თერჯოლის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი იმერეთი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, ქალ. თერჯოლა
მისამართი ქალ. თერჯოლა
აღწერა: ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება
ტრენერის სახელი და გვარი: მინდია ქარქაშაძე 599204055
ტრენერის სტატუსი: ექსტენციონისტი, მთავარი სპეციალისტი
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეციალისტი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით