საექსტენციო შეხვედრა ქვიშხეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. ქვიშხეთში (გიგიტაშვილების უბანი) ღონისძიებების კალენდარი