შეხვედრა მოსახლეობასთან, სოფელი ბრეთი, ქარელის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ქარელის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი შიდა ქართლი, ქარელის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ქარელი
მისამართი ქალ. ქარელი
აღწერა: ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;            ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება ;     გ)  სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;                       დ)  პრობლემების იდენტიფიცირება;        
ტრენერის სახელი და გვარი: ლენგიზ ქვრივიშვილი, ილია გოჩაშვილი
ტრენერის სტატუსი: ქარელის საინფრომაციო-საკონსულტაციო ცენტრის სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით