შეხვედრა მოსახლეობასთან, სოფელი ზეღდულეთი, გორის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი