შეხვედრა მოსახლეობასთან, სოფელი ქვემო გომი, კასპის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი