საექსტენციო შეხვედრა წაღვლის ადმინისტაციული ერთეულის სოფელ ჩორჩანაში ღონისძიებების კალენდარი