ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება, მცენაეთა დაცვა ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: წალკის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ქვემო ქართლი, წალკის მუნიციპალიტეტი, ქალ. წალკა
მისამართი ქალ. წალკა
აღწერა: მცენარეთა დაცვის ძირითადი პრინციპები; მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის მეთოდები.
ტრენერის სახელი და გვარი: ირმა კოპაძე 599294680
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი ირმა კოპაძე 599294680
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: თეთრიწყაროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით