სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ.პერევისა,სკინდორი ღონისძიებების კალენდარი