სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ.შუქრუთი,კალაური ღონისძიებების კალენდარი