სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ.მუხურა ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ტყიბულის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი იმერეთი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ტყიბული
მისამართი ქალ. ტყიბული
აღწერა: ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება
ტრენერის სახელი და გვარი: რევაზი ყვავაძე ტელ:577773940;გიორგი გოგლიძე ტელ:598344148;მაკა შარვაძე ტელ: 599015014
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი, წამყვანი სპეციალისტი და უფროსი სპეციალისტი
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეციალისტი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით