თერჯოლის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი (იმერეთი, თერჯოლა, სოფ. ზედა საზანო) ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: თერჯოლის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი იმერეთი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, ქალ. თერჯოლა
მისამართი ქალ. თერჯოლა
აღწერა:

1)აგროღონისძიებები სეზონისა და კლიმატის შესაბამისად  მევენახეობაში, ერთწლოვან კულტურებში

2) მიმდინარე და დაგეგმილი პროგრამების გაცნობა 

3)ბეჭდური მასალების დარიგება

4)სხვა შემხვედრი საკითხები       

ტრენერის სახელი და გვარი: მინდია ქარქაშაძე, ალექსანდრე ხარატიშვილი,არჩილ ქარქაშაძე
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი, წამყვანი სპეციალისტი, უფროსი სპეციალისტი
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეციალისტი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით