ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების ძირითადი მავნებელ-დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების ძირითადი მავნებელ-დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში
5574 ნახვა
დარგი/დარგები: ბოსტნეული; კარტოფილი; ბაღჩეული;

აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს ინფორმაციას ყველა ძირითადი ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიების შესახებ. განსაკუთრებულად ხაზგასმულია ბოსტნეულ-ბაღჩეული კულტურების დაავადებები და ამვნებლები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები.

ქართული

პუბლიკაცია

ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების ძირითადი მავნებელ-დაავადებები და მათ წინაღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

ავტორი: აგრარიკოსთა მოძრაობა/ვლადიმერ ბარამიძე, ანდო ხეთერელი, მოსბა კუშადი
საქართველო , 2015
გვერდების რაოდენობა 234

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით