მიწის მართვა და გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლა

მიწის მართვა და გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლა
3096 ნახვა
დარგი/დარგები: გარემო და კლიმატი;

აღწერა: გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში

ქართული

წიგნი

მიწის მართვა და გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლა

ავტორი: მაია ბლიაძე, თეონა შუბლაძე, ნათია სარალიძე, მარიამ არჩუაძე
საქართველო , 2020
გვერდების რაოდენობა 132

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით