სოფლის მეურნეობა: სურსათის უვნებლობა და ხარისხი

სოფლის მეურნეობა: სურსათის უვნებლობა და ხარისხი
5850 ნახვა
დარგი/დარგები: სურსათი; გარემო და კლიმატი;

აღწერა: სახელმძღვანელო ,,გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლება სკოლებში” მომზადებულია
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ.
ყველა უფლება დაცულია. ნაშრომის ხელახალი გამოცემა დასაშვებია მხოლოდ არაკომერციული
და საგანმანათლებლო მიზნებისთვის საავტორო უფლების მქონე სუბიექტის წერილობითი
ნებართვითა და წყაროს ზუსტი მითითებით.

ქართული

წიგნი

სოფლის მეურნეობა. სურსათის უვნებლობა და ხარისხი

ავტორი: მაია ბლიაძე, თეონა შუბლაძე, ნათია სარალიძე, მარიამ არჩუაძე
საქართველო , 2020
გვერდების რაოდენობა 186

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით