მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება
1543 ნახვა
დარგი/დარგები: გარემო და კლიმატი;

აღწერა: პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის მიერ გაეროს
განვითარების პროგრამის (UNDP) და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით. გამოთქმული
მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს დონორი ორგანიზაციების
თვალსაზრისს.

ქართული

ბროშურა

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება

ავტორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის მიერ გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით
საქართველო , 2021
გვერდების რაოდენობა 44

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით