სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

სსიპ  გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
503 ნახვა
დარგი/დარგები: გარემოს დაცვა;

აღწერა:

საინფორმაციო ბროშურა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის შესახებ


ქართული

ბროშურა

სსიპ გარემოსცდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

ავტორი: სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
საქართველო , 2022
გვერდების რაოდენობა 6

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით