რა უჯდება საქართველოს კლიმატის ცვლილება

რა უჯდება საქართველოს კლიმატის ცვლილება
430 ნახვა
დარგი/დარგები: გარემოს დაცვა;

აღწერა:

რა უჯდება საქართველოს კლიმატის ცვლილება ( ქარ,  )

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისთვის ( ქარ, )


ქართული

ბროშურა

რა უჯდება საქართველოს კლიმატის ცვლილება

ავტორი: სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
საქართველო , 2022
გვერდების რაოდენობა 2

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით