კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში
1247 ნახვა
დარგი/დარგები: გარემოს დაცვა;

აღწერა: კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში:   სახელმძღვანელო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისთვის.

ქართული

ბროშურა

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში

ავტორი: სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
საქართველო , 2020
გვერდების რაოდენობა 40

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით