ეკო-მარკირება საქართველოში

ეკო-მარკირება საქართველოში
1346 ნახვა
დარგი/დარგები: გარემოს დაცვა;

აღწერა:

წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია „ევროკავშირი გარემოსდაცვითი
ქმედებებისთვის“ (EU4Environment) პროექტის ფარგლებში, დაფინანსებულია
ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება OECD, UNECE, UNEP, UNIDO და World
Bank მიერ. ანგარიში მომზადებულია სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და
განათლების ცენტრის მხარდაჭერით. დოკუმენტზე წარმოდგენილ იქნა შენიშვნები
გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP) მიერ.
ანგარიშში გამოხატული ხედვები ეკუთვნის მხოლოდ ავტორს და არავითარ
შემთხვევაში არ უნდა იქნეს მიჩნეული ევროკავშირის, მისი წევრების, აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნების ან განმახორციელებელი ორგანიზაციების პოზიციად.
წინამდებარე ანგარიში და მასში შეტანილი ნებისმიერი რუკა ზიანს არ აყენებს
რომელიმე ქვეყნის სტატუსს ან სუვერენიტეტს, საერთაშორისო საზღვრებისა და
საზღვრების დელიმიტაციას და ნებისმიერი ტერიტორიის, ქალაქის ან ტერიტორიის
სახელს.
ანგარიში შექმნილია ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით.
ანგარიშში მოცემული ტექსტის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ წყაროს
სათანადო მითითების შემთხვევაში


ქართული

წიგნი

ეკო-მარკირება საქართველოში

ავტორი: სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
საქართველო , 2021
გვერდების რაოდენობა 26

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით