ეკო-მარკირება საქართველოში

ეკო-მარკირება საქართველოში
107 ნახვა
დარგი/დარგები: გარემოს დაცვა;

აღწერა: A guide to ecological labels in georgia

ინგლისური

წიგნი

ეკო-მარკირება საქართველოში

ავტორი: სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
საქართველო , 2021
გვერდების რაოდენობა 26

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით