სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება

სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება
4098 ნახვა
დარგი/დარგები: გარემოს დაცვა;

აღწერა: სახელმძღვანელო მომზადდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ, საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და ქალაქ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოსთან
მჭიდრო თანამშრომლობით.

ქართული

წიგნი

სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება

ავტორი: სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
საქართველო , 2019
გვერდების რაოდენობა 116

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით