ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი
570 ნახვა
დარგი/დარგები: გარემო და კლიმატი;

აღწერა:

ინფორმაცია ატმოსფერული ხარისხის შესახებ

რა არის ჰაერის დაბინძურება და რა იწვევს მას?
ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის შემცველობა
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება და ადამიანის ჯანმრთელობა
შიდა ჰაერის დაბინძურება და ადამიანის ჯანმრთელობა
ჰაერის ხარისხი და კავშირი გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან
ჰაერის დაბინძურებასთან ბრძოლა
სახელმწიფოს როლი ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი - air.gov.ge
ცვლილებები ,,ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” კანონში
სამრეწველო ემისიების შესახებ კანონი
ქ.რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმა
ქ.თბილისის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის სახელმწიფო პროგრამა
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელი
ადამიანის როლი ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად
რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად?
როგორ ავირიდოთ თავიდან/შევამციროთ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მავნე
ზემოქმედება ჩვენს ჯანმრთელობაზე
როგორ შეგვიძლია დავიცვათ თავი ჰაერის დაბინძურებისგან ფიზიკური აქტივობისას?
როგორ დავიცვათ თავი შიდა ჰაერის დაბინძურებისგან?

ქართული

სტატია

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი

ავტორი: ნოე მეგრელიშვილი; ნელი კორკოტაძე; მარინა არაბიძე; თამარ გორჯოლაძე
საქართველო , 2021
გვერდების რაოდენობა 48

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით