სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება (კლიმატის ცვლილება)

სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება (კლიმატის ცვლილება)
593 ნახვა
დარგი/დარგები: გარემოს დაცვა;

აღწერა: სახელმძღვანელო შემუშავდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მხარდაჭერით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ქალაქ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით. 
სახელმძღვანელოში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორებისეულია და შესაძლოა არ ასახავდეს გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის თვალსაზრისს.
ყველა უფლება დაცულია. ნაშრომის ხელახალი გამოცემა დასაშვებია მხოლოდ არაკომერციული და საგანმანათლებლო მიზნებისთვის

ქართული

პუბლიკაცია

სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება (კლიმატის ცვლილება)

ავტორი: სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
საქართველო , 2023
გვერდების რაოდენობა 64

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით