კლიმატური ცვლილებით გამოწვეული ზიანის შემცირება მეცხოველეობაში

კლიმატური ცვლილებით გამოწვეული ზიანის შემცირება მეცხოველეობაში
76 ნახვა
დარგი/დარგები: მესაქონლეობა;

აღწერა: წინამდებარე გზამკვლევი შემუშავდა სოფლის განვითარების სააგენტოს და კერძო ექსტენციის სპეციალისტებისთვის.  ექსტენციის სპეციალისტები გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მუნიციპალურ და რეგიონულ ცენტრებში დაფუძნებულ საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებში მუშაობენ. ისინი რეგულარულად ატარებენ  ტრენინგებს ადგილობრივი ფერმერებისთვის.

ქართული

პუბლიკაცია

კლიმატური ცვლილებით გამოწვეული ზიანის შემცირება მეცხოველეობაში

ავტორი: "მომავლის ფერმერი“ , მასალები: ნატო ფერაძე, ნიკა ჯაფიაშვილი, ჰელენ ბრედბერი, ნონა სამხარაძე, ნატა სისვაძე,
საქართველო , 2024
გვერდების რაოდენობა 74

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით