გურიაში, სოფელ შემოქმედში ჰოლანდიური ვარდების მწარმოებელი სასათბურე მეურნეობა შეიქმნა წარმატებული პროექტები