ზუთხის სალიფსიტე მეურნეობა სენაკში წარმატებული პროექტები