კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში - საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში  - საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი
410 ნახვა
დარგი/დარგები: გარემოს დაცვა;

აღწერა: კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში  - საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი

ქართული

ბროშურა

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში - საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი

ავტორი: სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
საქართველო , 2022
გვერდების რაოდენობა 6

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით